Örnek: 192.168.1.0

Örnek: /24 = (255.255.255.0)

SONUÇ
Ağ Adresi


Broadcast Adresi


Subnet Mask


Wildcard Mask


İlk ip


Son ipIP/Subnet hesaplama
    Büyük bir network sisteminin alt ağlara bölünmesi işlemine subnetting işlemi denir. Host sayısı olarak çok büyük bir ağ yapısı subnet mask ile daha küçük alt ağlara bölünür. Bu bölme işleminde bir takım faydalar vardır. Bunların en başında subnetting, network trafiğini azaltır., network performansını iyileştirir ve büyük networke göre daha da küçük networklerin yönetimini kolaylaştırır.

IP adresleri sınıflara bölünmüş bir biçimdedir. Bu sınıflar aşağıda verilmiştir.

A sınıfı: 1 – 126 Öngörülen Ağ Maskesi:255.0.0.0
B sınıfı: 128 – 191 Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.0.0
C Sınıfı: 192 – 223 Öngörülen Ağ Maskesi:255.255.255.0
D sınıfı: 224 – 239 Çoklu yayın (Multicast)
E sınıfı: 240 – 254 Araştırma için ayrılmıştır.
127 ise lopback için ayrılmıştır ve yukarıda belirtilen sınıfların hiçbirisine dahil edilmemektedir.

Subnet mask bir ağın büyüklüğünü ve ağda bulunabilecek host sayısını belirtir. Örnek vermek gerekirse evlerimizde hepimizin kullandığı ip gateway ve subnet maskesini düşünelim. 192.168.1.0/ 24 gibi bir ifade görmüş olmalısınız. İşte bu /24 ifadesi subnet maskesi, 192.168.1.0 ise ağın adı yani ile ip adresidir.

Yukarıdaki gibi bir yapıda host sayısı bulunmak istenirse 32-24=8 ve 2^8 -2 = 254 adet host bulunur. Subnet maske en fazla 32 olabilir, 32’ den büyük olamaz. (Ipv4 adresleri 32 bittir.)

Örneğin /27 subnet maskesi olan bir ağda bulunabilecek, en fazla bilgisayar sayısı da 32-27=5 2^5-2= 30 olarak karşımıza çıkar. Peki neden hep 2 çıkartıyoruz?

Biz verilen subnet maskeye göre ağa bağlanabilecek en fazla bilgisayar yani host sayısını bulmaya çalışıyoruz. /27 örneğini düşünürsek 2üzeri5= 32 sayısı bu ağda bulunabilecek ip sayısıdır host değil. Bu 32 sayısından 1 network ip adresi , 1 adet de netwrork broadcast adresi ip’sini çıkartmamız gerekir. Yani her hesaplamamızda 1 Network + 1 Broadcast ip’ si olmak üzere 2 sayısını çıkartmamız gerekir. Bu durumda kalan sayı bizim o ağa bağlayabileceğimiz bilgisayar sayısını verecektir.

Broadcast adresi nedir?


Networkte bulunan bir veri paketinin, ağa bağlı tüm cihazlara gönderilmesi/ gitmesinin sağlayan her network bulunan bir adrestir. Broadcast adresine giden veri paketleri tüm alıcılara ulaştırılır. IP adresleri toplamda 32 bit ve 4 bölümden oluşmaktadır.

10.6.6.5 ip adresini bit bit yazmak istersek, (Subnet mask = /24)

00001010.00000110.00000110.00000101 şeklinde gösteririz. Buradaki son 8 bit ( 00000101 olan kısım) host bitleridir. Neden son 8 bit ya da her durum da son 8 bit midir? Hayır. Subnet maskesi 24 olduğu için 32-24=8 sonucundan ötürü son 8 bit host bitidir. Eğer subnetimiz /20 olsa idi host bitler 32-20=12, sondan 12 bit host biti olacak idi.

Sondan 8 bit host bitidir peki baştan host bitlerine kadar ki kısım nedir? Onlarda network bitleridir. Host bitlerinin tamamının 1 yapılması ile o ağın broadcast adresi bulunur.

Yukarıdaki örnekte host bitlerinin son 8 olduğunu hesaplamıştır. (32-24=8) tümünü 1 yapalım;

00001010.00000110.00000110.111111 = 10.6.6.255 yapar.
Bu hesapladığımız o networkün broadcast adresidir. Yani 10.6.6.0 / 24 ağının broadcast adresi 10.6.6.255 dir. Örneği zorlaştıralım, 10.6.0.0 / 20 ağının broadcast adresi nedir?

İlk adımda ip adresini bit bit yazalım. (Eğer bir sayıyı binary yani bit olarak (2 li tabanda) yazmaya hakim değilseniz, buradan detaylı bilgi edinebilirsiniz.)

10.6.0.0 / 20

00001010.00000110.00000000.00000000 / 20

Görüldüğü üzere subnetimiz 20 host bitlerimiz ise 32-20 = 12 yani sondan 12 bit host biti.

Bu ağ yapısı 2üzeri12 – 2 den 4094 adet cihaz bu networke bağlanabilir. Broadcast adresini bulmak içinse sondan 12 biti yani tüm host bitlerini 1 yapalım. Aşağıdaki gibi bir görüntü oluşur,

00001010.00000110.00000011.111111111 = 10.6.3.255

Görüldüğü gibi 10.6.0.0 / 20 ağının broadcast adresi 10.6.3.255 olarak hesaplanmıştır.