IPv6

IPV6 (Internet Protocol Version 6)

İnterneti ilk geliştirildiği yıllarda, network üzerinden çalışan bu kadar bileşenin olacağı öngörülemiyordu. Network dünyasının hızla gelişmesi ile site sayısının artması, IoT (Internet of Things/ Nesnelerin interneti) cihazların üretilmeye başlanması, artan internet altyapı ve erişim hizmetleri ile artık bir çok işimiz internet üzerinde hallediliyor.

Bu durum tabiki güzel ve çok pratik bir yönetem olmakla beraber, internet üzerindeki bileşenlerin sayısının bu kadar artması Ipv4 adreslerinin sayısının tükemeye başlamasına yol açmıştır.

Ipv4 adresi 32 bit olup, 232 ’den (~)4.3 milyar adet bulunmaktadır. Şuanda değilse bile ilerde bunun bitmesi ihtimali ile karşı karşıya kalınmış ve bir önlem olarak yeni bir IP adresleme sistemi üzerinde çalışılarak Ipv6 üretilmiştir.

IPV6 (Internet Protocol Version 6), 32 bit değil 128 bittir. Bu sayı da 2128 den kattrilyonlarca ip olması demektir. Bu sayının yakın gelecekte bitmesi de pek mümkün görünmemektedir.

IPv6 versiyonunda IPv4 versiyonuna göre en büyük değişikliklerden birisi de broadcast yayının ortadan kalkmış olmasıdır. IPv6' da broadcast yayın yoktur. IPv6, yapısı itibari ile NAT (Network Address Translation) işlemini de ortadan kaldırmıştır.IPv4 adreslerinin sayı olarak az olması sebebi ile private ve public ip kavramı bulunmaktadır. (Detaylı bilgi için Network sayfasına bakılabilir.) Kısıtlı IPv4 adresleri, local kullanımda yani LAN içinde private, LAN dışında yani internet ortamında public ip kullanımını gerektirir.

İşte dış internete çıkarken private ip adresinin public ip adresine dönüştürülmesi NAT işlemi denir. IPv6 ip adres sayısının çok büyük miktarlarda olmasından ötürü IPv6 versiyonunda NAT yapılmasına gerek kalmamıştır.

IPv6, 16lık tabanda gösterime sahiptir (hexadecimal) yani artık IP adreslerini içerisinde A gibi D gibi harfleri de göreceğiz. (A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, 16lık taban olduğu için en çok 15 yani F olabilmektedir.)

Örnek IPv6 (Internet Protocol Version 6) adresleri aşağıdaki gibidir,

4033:AA::AD10:0:032:1011,
6321:BD:4200:0:2001:2F1:32:28,
17AE::CCD::5,


IPV6 (Internet Protocol Version 6), adresleme türleri, unicast, anycast ve multicast şeklindedir.

unicast, Türkçe olarak tek alıcılı durum, direkt olarak bilinen alıcıya paketin gönderilmesi işlemidir. Gönderilecek pakete alıcının ip adresi girilerek gönderim işlemi gerçekleştirilir.

anycast, (herhangi bir alıcının olması durumu), bir miktar arayüz tanımlanmış ve bu tanımlanan arayüzlere paket gönderilmiştir. Paket ilk önce hangi arayüze giderse o arayüz tarafından kabul edilir ve alınır. Bu durum anycast gönderimdir.

multicast, (çoklu alıcı durumu), birden çok arayüz ipsi, gönderilecek ip paketine tanımlanmıştır. Burada da anycast durumundaki gibi birden fazla arayüze paket gönderilir. Multicast ile anycast gönderimin farkı ise anycast' de ilk gelen arayüz paketi alır, diğer arayüzler alamaz. Fakat multicast adreslemede ne kadar arayüzün o paketi alması tanımlanmış ise o kadar arayüz paketi alır yani tüm arayüzler paketi alırlar. Özetle, anycast gönderimde paket sadece 1 arayüze giderken multicast adreslemede belirtilen kaç tane arayüz var ise tamamına paket gider.

Bir takım IPv6 adresleri özel adresleme için ayırılmışlardır. Bu adresler detaylı olarak RFC 5156 dokümanında belirtilmiştir.

Şuanda ülkemizde IPv6 kullanımı yaygınlaşmadığı için (en azından Çin gibi), IPv4 ve IPv6 berbaber çalışmaktadır. Kullanılan cihazlar hem v6 hem v4 desteği olan cihazlardır. Firewall, modem, switch gibi birçok network cihazı her iki versiyonu da desteklemektedir. Cihazların sahip olduğu bu özelliklerden ötürü her iki versiyon da birlikte problemsiz olarak çalışmaktadır.